Insekticidi

Počeci zaštite od štetnih insekata datiraju krajem XVII (nikotin) i tokom osamnaestog veka i devetnaestog veka (naftna ulja, naftalin...). Razvoj insekticida usko je vezan za brojna otkrića u hemiji i nagli industrijski razvoj u pojedinim zemljama kao Nemačka, Engleska, SAD u periodu poslednjih decenija XIX veka (neorganska jedinjenja na bazi fluorida, zatim olovo-arsenat) i prvih decenija XX veka. Napretku razvoja proizvodnje insekticida doprineo je i brz razvoj vojne industrije.

Jedan do najznačajnijih i najpoznatijih insekticida, DDT, iz grupe aromatičnih ugljovodonika, sintetisan je 1874. godine, njegova insekticidnost dokazana 1939. godine, a uveden je u proizvodnju 1942. Piretroidi, karbamati, organofosfati se razvijaju pedesetih i šezdesetih godina XX veka, a poslednjoj deceniji i neonikotinoidi.

Prema načinu delovanja insekticidi se dele na kontaktne (deluju na mestu dodira odnosno, kontakta s insektom ili biljkom), digestivne ili utrobne (insekticidi koji nakon dospevanja u probavne organe manifestuju svoje delovanje), inhalacione (insekticid koji deluje svojom gasovitom fazom nakon udisanja), repelentne (odbijaju izvesne štetočine), regulatore rasta i razvoja insekata (utiču na metabolizam gajenih biljaka ubrzavanjem, usporavanjem ili modifikovanjem pojedinih fizioloških procesa).

Prema načinu primene insekticidi mogu biti insekticidi za primenu preko zemljišta, za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze, zatim insekticidi za tretiranje semena, rasada i sadnog materijala, insekticidi za folijarno tretiranje biljaka, potom insekticidi za suzbijanje štetnih insekticida i grinja u skladištu, insekticidi za tretiranje drveta- trupaca i drvne građe.

U okviru ove grupe, razvili su se podgrupe akaricidi (suzbijanje grinja), limacidi ili moluskocidi (suzbijanje puževa), rodenticidi (suzbijanje glodara), kao i uskospecijalizovane grupe “aficidi” (suzbijanje vaši).

Kod primene insekticida, kao i drugih pesticida, od presudnog značaja je primena preparata sa različitim mehanizmom delovanja kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti. Zbog toga je važno poznavanje pripadnosti određenog preparata hemijskoj grupi i njihovno pravilno smenjivanje.

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Acetamiprid 200 g/kg

Formulacija: SP - vodorastvorljivo prašivo

Pakovanje: 2,5 g, 25 g, 250 g 1 kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Abamektin 18 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cipermetrin 80 g/l + Piperonil butoksid 228 g/l (sinergist)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Formulacija: SC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Sulfoksaflor 120 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 20 ml, 200 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorantraniliprol 200g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 30 ml, 100 ml, 1 l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cipermetrin 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50ml, 100ml, 1l

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Spinetoram 250 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 500 g

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Spinetoram 25 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Pakovanje: 50 ml, 250 ml

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Teflutrin 5 g/kg

Formulacija: G - granule za direktnu primenu u zemljištu

Pakovanje: 1,5 kg

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Teflutrin 15g/kg

Formulacija: G - granule za direktnu primenu u zemljištu

Pakovanje: 5 kg, 20 kg

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Fenoksikarb 250g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 600 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 480 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Imidakloprid 700 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2 g, 20 g, 100 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Emamektin benzoat 9,5 g/kg

Formulacija: SG- vodorastvorljive granule

Pakovanje: 100 g , 1 kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Spirotetramat 100 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Bayer Crop Science

detaljnije »

Klasa: Akaricid i insekticid

Aktivna materija: Parafinsko ulje 98, 8 %

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l

Proizvođač: Nitropharm

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1l, 200l

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Piriproksifen 100 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 220 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Piridaben 200 g/kg

Formulacija: WP - kvašljiv prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Nissan Chemical Industries

detaljnije »

Klasa: Insekticid-aficid

Aktivna materija: Flonikamid 50%

Formulacija: WG- vodorastvorljive granule

Pakovanje: 14g, 140g, 2kg

Proizvođač: ISK, Belchim

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l

Formulacija: CS - suspenzija kapsula

Pakovanje: 50 ml, 1 l

Proizvođač: FMC

detaljnije »

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cijantraniliprol – Cyazapir 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml

Proizvođač: FMC