%
×
Makaze za šišanje ovaca Constanta 4

AKCIJA

 

Kupovinom artikla "Makaze za šišanje ovaca Constanta 4" koji je na akciji, dobijate mogućnost kupovine artikla Set noževa Wellington za 1 dinar

 

Blog
23.08.2023.

Pravilno održavanje lančane testere - 10 saveta zlata vrednih

Svaki proizvođač lančanih testera bilo da su one električne ili motorne, uz svoj proizvod nudi i detaljno uputstvo o načinu rukovanja i održavanja svog modela. Međutim, osim posebnih i pojedinačnih protokola rukovanja i održavanja, tu su i oni saveti koje možete čuti samo od profesionalaca a koji upravo prave razliku i mogu produžiti radni vek vaše testere.

Morate da znate da pravilno održavanje predstavlja ključ za njenu dugotrajnost i optimalnu funkcionalnost. Evo nekoliko saveta koji vam mogu pomoći prilikom korišćenja i održavanja vaše lančane testere.

Uverite se u sigurnost

Pre nego što krenete sa održavanjem vaše testere, prvo morate da se uverite da je bezbedno rastaviti je. U tom smislu morate da je isključite sa izvora napajanja energijom. Ukoliko se radi o električnom modelu, isključićete je iz struje, a ukoliko se radi o motornoj testeri proverite da li su sva sigurnosna podešavanja i kočnice uključene i postavljene.

Nošenje zaštitne opreme koja podrazumeva:

  • zaštitu za uši,

  • zaštitu za oči,

  • šlem,

  • radne rukavice,

  • obuća sa čeličnim ojačanjem na prstima i

  • duge pantalone

Neophodno je korišćenje zaštitne opreme kako prilikom samog korišćenja lančane testere tako i prilikom njenog održavanja.

Čišćenje lančane testere

Jadna od važnijih stavki prilikom održavanja testere je i njeno čišćenje. Ukoliko ste u prilici očistite je od ostataka drveta, smole i ostalih nečistoća posle svake upotrebe. Kada uklanjate čestice iz područja reznog dela testere, najbolje je koristiti mekane četke ili vazduh jer samo na taj način nećete oštetiti ili otupeti sečivo.

Kontrola lanca i vodilice

Bilo da testeru upotrebljavate jednom dnevno ili je koristite ređe, pre svake upotrebe obavezno proverite stanje lanca i vodilice. Ukoliko primetite znakove habanja, oštećenja ili rđe, najbolje bi bilo da odmah zamenite primećene dotrajale delove.

Takođe, osim stanja važno je stalno proveravati i sam položaj lanca. U slučaju da primetite da se lanac pomerio, nemojte kretati sa radom dok ne ispravite položaj.

Oštrenje lanca

U zavisnosti od toga koliko često koristite testeru, zavisiće i dinamika oštrenja lanca.

Ako je u pitanje testera za kućnu upotrebu, za oštrenje lanaca se možete pobrinuti i sami. Možete da koristite specijalne oštrice ili mašine za oštrenje. Ukoliko je u pitanju veća testera, ne bi bilo loše obratiti se profesionalcu. Pravilno postavljena nazubljenja i njihov nagib od presudne su važnosti za efikasno sečenje i sigurnost onoga ko koristi lančanu testeru.

Redovno podmazivanje

Redovno podmazivanje lanaca i vodilice je takođe veoma važno kada je održavanje testere u pitanju. U većini slučajeva sam proizvođač testere može da proizvede ili preporuči korišćenje odgovarajućeg ulja odnosno maziva, u zavisnosti od vrste materijala od kojih su izrađeni lanac i vodilica.

Takođe je veoma važno proveravati i nivo ulja pre svakog korišćenja. Ukoliko se ulje potroši može doći do pregrevanja pa i samog oštećenja lančane testere.

Proverite zategnutost lanca

Pravilno zategnut lanac je važan za pravilan rad ali i bezbedno rukovanje samom testerom. Pre svake upotrebe testere obavezno proverite da li je lanac zategnut prema uputstvima i specifikacijama samog proizvođača.

Redovno servisirajte i menjajte delove na testeri

Određen broj delova na lančanoj testeri posle nekog vremena jednostavno dotraje, potroši se i mora da se zameni. Ukoliko primetite oštećenje poput oštećenog zuba na lancu ili bilo kakvo oštećenje vodilice, obavezno ih zamenite pre nego što počnete ili nastavite sa radom.

Redovno održavajte filter za vazduh

Filter za vazduh predstavlja veoma važan deo lančane testere. Ukoliko se filter za vazduh ne čisti i redovno ne servisira, može doći do povećanog trošenja motora pa i do samog kvara motora. Redovno čišćenje filtera za vazduh u tom slučaju svakako predstavlja mnogo manje posla i finansijskih izdataka.

Čistite izduvni sistem

Tokom rada, u izduvnom sistemu mogu da se nakupe razne čestice prašine, čađi, ostaci drveta i slično. Nile loše da s’ vremena na vreme proverite stanje izduvnog sistema. Na taj način možete uštedeti gorivo ili struju i svakako produžiti životni vek svoje testere.

Pravilno odlaganje

Kada završite sa radom, veoma je važno kako i na koje mesto planirate da odložite svoju testeru. Uglavnom se testere odlažu u šupe, radionice, garaže. Vodite računa da testera ne dođe u kontakt sa vlagom. Takođe, ukoliko imate uslova u mesecima kada su temperature izuzetno niske ili izuzetno visoke, sklonite svoju testeru na neko mesto gde neće biti velikih temperaturnih razlika.

I još jedan dodatni savet 

Uvek se pridržavajte uputstva za upotrebu i smernica proizvođača čiju ste testeru kupili ili je već koristite. U određenom broju slučajeva postoje specifične smernice koje se mogu odnositi baš na vaš model, a čije nepoštovanje u velikoj meri može ugroziti vašu bezbednost.