Blog
18.07.2023.

Oprema za bazene- praktični saveti za čišćenje i održavanje

Kada ste poslednji put detaljno pregledali i prekontrolisali rad pumpe za bazen ili sisteme filtera? Pod održavanjem bazena ne podrazumeva se samo održavanje čistoće vode za kupanje. Ništa manje važno je i održavanje i redovno čišćenje i zamena dotrajalih delova kompletne opreme za bazene.

Oprema za bazene obuhvata svu onu opremu i sisteme bez kojih vaš bazen ne bi mogao da funkcioniše. U najopštijem smislu o kojoj god vrsti bazena da se radi, oprema se može podeliti na osnovnu opremu i dodatnu opremu.

 

Nadzemni montažni bazeni

Kada su u pitanju nadzemni montažni bazeni delovi osnovne opreme poput pumpe za prečišćavanje vode i filteri najčešće su u sklopu samog bazena. Ono što kod ovih modela pravi razliku u ceni je upravo mogućnost da se pojedini dotrajali delovi osnovne opreme zamene novim i tako produži život bazena.

Sva dodatna oprema kod ovakve vrste bazena namenjena je za dodatno uživanje i maksimalno korišćenje bazena kako leti tako i zimi. U dodatnu opremu spadaju: toplotne pumpe za montažne bazene, letnje i zimske prekrivke, montažne merdevine, rasveta za bazene, mrežice i hvataljke, vakum usisivači, hemija za bazene poput sredstva za dezinfekciju vode ali i sredstva za regulaciju pH vrednosti vode i drugo.

Da nešto nije u redu sa opremom kod montažnih bazena pokazaće vam sam kvalitet vode. Ako je voda zamućena ili poprima zelenkaste nijanse treba proveriti pumpu za prečišćavanje i filtere. Pokazaće se da je najverovatniji problem dotrajalost sistema za prečišćavanje. U takvim situacijama se u vodi stvara pogodno tle za razvoj algi i drugih organizama. Ukoliko se kupači požale na peckanje očiju ili slabo peckanje na koži treba posumnjati na pH vode koji može da bude ili previsok ili prenizak.

Uvek neka su vam pri ruci i mreže i hvataljke kojima ćete iz bazena odstraniti sve fizičke nečistoće poput kamenčića, opalog lišća i slično.

 

Skimeri i prelivni bazeni

Kada su u pitanju skimerski, prelivni bazeni, takozvani ozidani bazeni, osnovna oprema se u velikoj meri razlikuje i neophodno je voditi računa o svakom njenom segmentu.

Skimerski bazeni su oni modeli kod kojih struktura zida poseduje rupu (skimer) kroz koju voda putem mlaznica odlazi na filtriranje i čišćenje kako bi nastavila da kruži u sistemu. Kod skimer bazena osnovnu opremu čine:

 • podni odliv,
 • skimeri,
 • povratne mlaznice,
 • cirkulaciona pumpa,
 • filter sa višepoložajnim ventilom,
 • regulator nivoa vode,
 • osnovne mašinske i elektro instalacije i,
 • vakum priključak.

Kod prelivnih bazena proces kruženja vode se zasniva na sistemu kretanja odozdo na gore u okviru koga postoji prelivni sud u koji odlazi višak vode koji može da nastane kada se u bazenu nalaze kupači. Ova vrsta bazena veoma je česta u hotelima, na gradskim kupalištima i slično. Kod prelivnih bazena osnovna oprema uključuje:

 • podne ispuste,
 • povratne mlaznice,
 • prelivni sistem,
 • kompenzacioni rezervoar,
 • cirkulaciona pumpa,
 • filter sa višepoložajnim ventilom,
 • automatska jedinica za dopunu vode,
 • vakum priključak,
 • mašinske instalacije i  
 • elektro instalacije.

 U narednom delu teksta osvrnućemo se na održavanje pojedinačnih delova osnovne opreme ovih vrsta bazena.

 

Redovno čistite osnovnu opremu za bazene

Prljavština, ostaci zemlje i druge nečistoće mogu da začepe ili oštete sisteme filtera i ostale delove mašinske instalacije. Redovnim održavanjem i čišćenjem opreme osim što im produšavate radni vek vi im i povećavate efikasnost i samim tim ostvarujete znatnu uštedu u električnoj energiji potrebnoj za funkscionisanje samog bazena i njegovih sistema.

Filteri kod velike većine sistema za prečišćavanje vode moraju posle određenog roka ili vremena rada da se zamene. Kako bi ste svojim filterima produžili radni vek i odložili zamenu stručnjaci preporučuju redovno čišćenje prema uputstvima proizvođača.

Čišćenje filtera je jednostavan poduhvat i ne traje dugo. Pre bilo kakvog čišćenja neophodno je isključiti filtere. Kada sklonite poklopac prvo očistite sve fizičke nečistoće koje možete da dohvatite, a nakon toga one sitnije delove koji su se zadržali pomoću dodatnih delova opreme za bazene. Sistem filtera morate i da ispirate i to jednom mesečno, takođe prema uputstvima proizvođača.

Vodite računa o fiterima, redovno ih čistite, proveravajte i po potrebi i menjajte.

 

Redovno proveravajte hemijsku ispravnost vode

Ukoliko voda koja se nalazi u bazenu nije hemijski ispravna češće će se događati kvarovi pojedinih delova opreme. Osim nivoa hlora, koji je važan za dezinfekciju i održavanje mikrobiološke ispravnosti vode, za ispravnost opreme je od mnogo veće važnosti proveravaje tvrdoće vode (kamenac), tačnije proveravanje nivoa rastvorenih soli kalcijuma i magnezijuma (nekada i gvožđa, bikarbonata i sulfata) u vodi.

Voda koja u sebi ima u višku rastvorene soli kalcijuma i magnezijuma u bazenima najčešće pravi problem kod funkcionisanja ventila, fitera ali i ostalih delova mašinskih jedinica opreme bazena. Povećana tvrdoća vode u bazenima povećava nivo pH vrednosti i stvara problem kada je u pitanju hemijska ravnoteža u vodi. Tu je, takođe, i estetski momenat jer voda sa većom količinom kamenca može da bude mutna i neprozirna.   

Redovnu proveru tvrdoće vode u bazenu možete izvršiti u nekoj od akreditovanih laboratorija ili pribaviti sopstvenu opremu. Ukoliko je u pitanju jedan bazen sasvim će vam biti dovoljan aparat za proveru niskog opsega tvrdoće vode. Ako vam je potrebna nešto senzitivnija analiza tu su različite vrste prenosnih fotometara za određivanje ukupne tvrdoće vode.

 

Zamenite istrošene ili nespravne delove opreme

S obzirom da su svi delovi opreme za bazene funkcionalno vezani ukoliko na vreme ne zamenite istrošene ili dotrajale delove oni mogu izazvati lančani niz problema na sistemu. Redovnim proveravanjem i servisiranjem rizik da kompletan sistem otkaže svodite na minimum.

Najvažniji sistem u vašem bazenu je sistem za cirkulisanje vode koji čine pumpa i filteri. Voda u bazenu stalno mora da cirkuliše kako bi ostala čista i ispravna za korišćenje. Ako sistem za cirkulaciju otkaže voda stagnira u bazenu i skoro istog momenta počinju da se stvaraju uslovi za ubrzano povećanje nivoa bakterija i ostalih štetnih mikroorganizama.

Sistem za prečišćavanje bi u bazenu neke prosečne veličine tokom letnjih meseci trebalo da radi 8 do 12 sati dnevno i to u delu dana kada je najveće opterećenost bazena. Ovako postvaljen sistem za prečišćavanje vode može da prečisti jednom do dva puta dnevno kompletnu zapremunu vode koja se nalazi u bazenu.

 

Redovno održavajte i proveravajte ispravnost opreme za bazen

Redovno održavanje i proveravanje ispravnosti kompletnog sistema jedina je garancija ispravnosti vaše opreme za bazen. Ispravna i čista oprema omogućiće vama i vašoj porodici, prijateljima, komšijama da bezbrižno uživate u svim čarima koje pruža bazen u dvorištu tokom vrelih letnjih dana.