Pretraži sajt
Ovi rezervni delovi su za:
Kosilica DLM310/46SP 74 - 28H 100MM 2963h1 - 43HG"
Izaberite rezervni deo klikom na mapu
Izaberite potreban rezervni deo klikom na listu
1 - Rukohvat 2 - Prekidač on/off 4 - Poklopac rezervoara usisivača 11 - Elektromotor 230 V - 800 W 25 - Cev usisivača 18 - Kopča rezervoara/poklopca 15 - poklopac rezervoara donji 17 - Filter 120 X 80 X 100 mm Filter vreća 21 - Konektor za crevo na rezervoaru 20 - Rezervoar za pepeo 22 - 24 - Crevo
Rb
Šifra
Kategorija
Naziv
1
068494 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
1 - Rukohvat
Detaljnije
2
068496 /
Radionički alati - prekidači
2 - Prekidač on/off
Detaljnije
3
068498 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
4 - Poklopac rezervoara usisivača
Detaljnije
4
068500 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
11 - Elektromotor 230 V - 800 W
Detaljnije
5
068501 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
15 - poklopac rezervoara donji
Detaljnije
6
068502 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
17 - Filter 120 X 80 X 100 mm
Detaljnije
7
068503 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
18 - Kopča rezervoara/poklopca
Detaljnije
8
068504 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
20 - Rezervoar za pepeo
Detaljnije
9
068505 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
21 - Konektor za crevo na rezervoaru
Detaljnije
10
068506 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
22 - 24 - Crevo
Detaljnije
11
068507 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
25 - Cev usisivača
Detaljnije
12
068508 /
Delovi električnih uređaja - usisivači
Filter vreća
Detaljnije